KONTAKT

Rudan s.r.o.
Na Laurové 3
150 00 Praha 5
Česká republika
Telefon: +420 251 556 607
info@rudan.cz

Rudan
Ul. Częstochowska 106
62-800 KALISZ
Poland
+48 602 691 291
t.wojewoda@rudan.pl

Bank: 8165866001/5500
IBAN: CZ6855000000008165866001
SWIFT: RZBCCZPP
ICO : 49709585
DIC : CZ49709585